Turai kastély

Turai kastély

2016-

    

A 19. század végén Schossberger Zsigmond megrendelésére épített kastély, 1958 óta műemléki védelem alatt áll. Megépítésétől napjainkig az épület több funkcióváltáson is átesett (a II. világháború idején szovjet kórházként szolgált, később iskolaként hasznosították), de jelentősebb átépítéssel nem módosították eredeti kialakítását.

     

A turai kastély helyreállítási munkáinak statikai tervezésére 2016 nyarán kapott megbízást a cégünk. 2017 nyarára már jelentős előrelépések születtek a tervezésben. A kutatási tervet követően sikerült egy átfogó tartószerkezeti szakvéleményt összeállítani. Ezt követően kialakult a megrendelői igény, melynek első lépése a nagymértékben károsodott tetőszerkezet rekonstrukciója volt, egy új szint kialakításával. A tervezett beépítést egy vasbetonból készült törtlemez födémmel biztosítottuk, melynek engedélyezési és kiviteli terveit 2016 év végére sikerült kidolgozni, így a kivitelezés 2017 tavaszán megkezdődhetett.

     

A kivitelezésben művezetéssel vállaltunk szerepet. A további tervezési szakaszok is zajlanak az épület összes szintjének helyreállítására, illetve a megálmodott funkciót biztosító kiszolgáló épületek kialakítására.