Sárospataki vár

Sárospataki vár Várrekonstrukciós Program 

2019-2022

 
A Várrekonstrukciós program keretein belül a Sárospataki vár egye elemei megújulnak vagy újjáépülnek. Cégünk megbízást kapott a Sárospataki vár Várrekonstrukciós program által érintett elemek tartószerkezeti vizsgálatára, javaslattételre a szükséges megerősítések és javítások módjára, illetve a rekonstrukciójához kapcsolódó tartószerkezeti tervezésre és tervezői művezetésre.  A program keretein belül felmérésre kerültek az épületek, építmények statikai állapota és faldiagnosztikai vizsgálata. A szakvélemények foglalkoznak többek között a Veres-bástyával, Nyugati várfallal, Bretzenheim kerítéssel és Lőportornnyal is.
 

A Sárospataki vár lőportornyának felújítása
Jelen kutatások szerint a Sárospataki várat Perényi Péter kezdte el építeni a Mohácsnál, 1526 augusztus 29-én elesett Pálóczy Antaltól megszerzett birtokon. Az évszázadok során a vár fontos történelmi események szemtanúja volt, mint a Wesselényi-összeesküvés vagy a Rákóczi szabadság harc.
A vár egyik szimbolikus eleme a külső vár nyugati részén, a Trinitárius kolostor háta mögött található lőportorony. Építését 1636-ban, I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna idejében kezdik el. Az idő múlásával az épület elveszítette lőportároló funkcióját ezért használták raktárként, lakásként, gabonatárolóként és végül étterem kiszolgáló helyiségeként.

A lőportorony a felújítás előtt

Az eredetileg kőfalakkal és dongaboltozatokkal épült tornyot többször átépítették és végül a dongaboltozatok helyet fa födémeket alakítottak ki valamikor a XIX-ik század végén. A lőportorony esetében a Reicolo Kft. megbízása faldiagnosztikára és az elavult és károsodott fafödémek helyett egy új födémrendszer megtervezésére vonatkozott.
A falak vizsgálata vakolatleveréssel és magmintavétellel történt. A helyszínen kifúrt mintákból a geológus szakember meghatározta a falazáshoz használt kövek típusát és állapotát.  A kifúrt mintákból több próbatest is készült, ami szilárdsági vizsgálatnak volt alávetve.

Magmintavétel és a próbatest eltörése

Az új födémrendszer kialakításában több szempontot kellett figyelembe venni. A födémeknek kis önsúllyal kellett rendelkezniük, a lehető legegyenletesebben kellett a terheket a közel négyszáz éves falaknak átadni és meg kellett felelni a kiállítóterem funkció által megkövetelt hasznos tehernek. A felsorolt szempontokat figyelembe véve az 1,25 m-ként elhelyezett acél gerendák közötti kibetonozott trapéz lemezes födémrendszer lett megtervezve, ami mind a három kritériumnak eleget tesz.

Új födémrendszer