Minaret

Pécs, Jakováli Hasszán-dzsámi és minaret

2022

Cégünk megbízást kapott a Pécsi Jakováli Hasszán-dzsámi mellé épült minaret tartószerkezeti szakértői vizsgálatának és megerősítési tervének elkészítésére, örökségvédelmi engedélyezési és kiviteli terv szakági munkarészének elkészítésére. Jakováli Hasszán dzsámija Magyarország egyik legjobb állapotában fennmaradt török építészeti emléke Pécsett, az egyetlen, amelynél a dzsámi és a hozzá csatlakozó karcsú minaret majdnem változatlanul őrizte meg az eredeti tömegcsoportot. Evlija Cselebi leírásából tudjuk, hogy Jakováli Hasszán pasa építtette, feltehetően a 16. század második felében, amikor Pécs többi jelentős török épülete, köztük Gázi Kászim pasa dzsámija is készült.

Anyagvizsgálatokkal kiegészített részletes vizsgálatokon alapuló tartószerkezeti szakvéleményt készítettünk a minaret állapotára vonatkozóan. A felmérés a meglévő szerkezetek leírásával, fényképes dokumentációval és igazoló tartószerkezeti számítások elvégzésével készült. A szakvélemény kitér a torony stabilitásának (dőlés és kilengés) vizsgálatára, a toronycsúcs és a sérült csigalépcső állapotának ellenőrzésére, különös tekintettel az anyagvédelmi beavatkozást igénylő szerkezetek diagnosztikai vizsgálatára, az építőanyag szilárdsági vizsgálatára. A szakvélemény ismeretében kerülnek meghatározásra a ténylegesen szükséges tervek.

A megbízásunkat képező vizsgálatok, valamint a továbbtervezéshez szükséges adatok miatt szükségesnek láttuk egy részletes, lehetőleg minden részletre kiterjedő geometriai feltérképezést. Emiatt kívülről és belülről is egy teljesértékű szkennelés történt. A minaret tartószerkezeti vizsgálata során a földtani kutatásoknál is alkalmazott georadart is igénybe vettünk. A roncsolásmentes vizsgálat célja a falazat homogenitásának igazolása. A georadar felvételen visszaverősédesket okoznak egyrészt az eltérő tulajdonságú rétegek határai, valamint egyéb szerkezetbe ágyazott objektumok, ürgeket, betonacélok, stb.