InBudapest student hostel

Budapest, VII. kerület Rottenbiller utca - InBudapest student hostel

 

http://www.inbudapest.hu/