Királyhágó 4 lakópark

Budapest, XVIII. Királyhágó utca 81.

2005-2007.

 A Budapest, XVIII. kerület Királyhágó utca 81. szám alatti ingatlanfejlesztés a Királyhágó Center 4 Kft. (Home Center Rt.) beruházásában, a korábbi sikeres Királyhágó lakóparkjainak folytatásaként valósult meg. A koncepcióban a korábbiaknál jóval nagyobb lakóépületben (a közel egy hektáros telek adottságaihoz igazodva) mélygarázzsal, egy belső udvar köré 6 db lépcsőházra szervezve 208 db lakás, az utca felé 6 db üzlet lett megálmodva.

Az építési engedély a Casiopea tervezőiroda által készített tervek alapján 2005. áprilisában lett jogerős. A projekt előkészítése a megelőző Királyhágó projektek kivitelezésével és átadásával párhuzamosan folyt. A gyors kiviteli tervezés után az építkezés a tender alapján kiválasztott Excluzív Bau Kft kivitelezésében valósult meg 2005. októbere és 2007 novembere között, mikorra az elkészült épület a használatbavételi engedélyét is megkapta.

Az épület méretei kapcsán több érdekes műszaki megoldást is tartalmazott, mint például a focipályányi méretű épület 6 részre dilatáltsága, vagy az esővízelvezető csatornahálózat hiányából fakadóan a belső udvar eső esetén egy közel 60 m3 víz befogadására alkalmas, nagyságrendileg 2000 m2 felületű túlfolyásos szabályozással ellátott elárasztott rendszerű zöldtető, valamint az oldalkertek esővízszikkasztása hasonló nagyságrendű szikkasztókapacitással.